donderdag, 21 augustus 2014 (19:08) in Actueel,Roosters door Robert Vartanov

Beste Leerling/Docent,

Hierbij het rooster voor het schooljaar 2014/2015.

Klik op de link hieronder om het rooster te bekijken.

Klassenroosters 

Docentenrooster

Laatst bijgewerkt: 21-08-2014

  woensdag, 27 augustus 2014 (17:08) in Actueel,Nieuwsbrief door Robert Vartanov

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief voor de vakantie geven we middels deze brief duidelijkheid over de aanschaf van de veiligheidsschoenen.

Veiligheidsschoenen

Volgens de ARBO wet is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij uitoefenen van sommige beroepen en bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden verplicht dan wel wenselijk. Leerlingen voeren in praktijklessen werkzaamheden uit waarbij het dragen van veiligheidsschoeisel verplicht is en/of lopen stage op bedrijven waarvoor deze verplichting ook geldt. Ons beleid is hierop aangepast, de persoonlijke veiligheid van leerlingen en goede voorbereiding op stage en beroep is belangrijk.

Dat betekent voor onze school  :

In de volgende praktijkruimtes is het dragen van veiligheidsschoeisel verplicht : de techniekhal, de stal voor de hoefdieren, de loods voor aanleg en onderhoud en de kas.  Dit geldt voor leerlingen en docenten. 

In de overige ruimtes van het dierenverblijf, het bloemschiklokaal en het lokaal voor voeding is het dragen van dichte schoenen met platte zolen en met een goed profiel verplicht; dat mogen ook veiligheidsschoenen zijn.

Per praktijkruimte zal aangegeven worden welke beschermingsmiddelen verplicht zijn.

Alle leerlingen van leerjaar 1, 2, en 3 komen op school bij de praktijklessen in deze lokalen. Voor leerlingen van leerjaar 4 is dat afhankelijk van de keuze voor de beroepsvakken.

Aanschaf

De veiligheidsschoenen of laarzen moeten zelf aangeschaft worden.

Met de Welkoop in Leeuwarden hebben we een overeenkomst die eruit bestaat dat leerlingen tegen een voordelige prijs een paar werkschoenen/laarzen kunnen aanschaffen. Deze prijs is vastgesteld op €30,–.  Werknemers van de Welkoop zullen op maandag 1 september van 16.00 uur t/m 17.00 aanwezig zijn in de kantine van school. Leerlingen kunnen dan schoenen/laarzen passen waarna de Welkoop de schoenen/laarzen zal bestellen.

Er kan ook bij de Welkoop zelf bestelt worden, daarvoor kan een bon opgehaald worden bij de administratie die vervolgens ingeleverd moet worden bij de Welkoop. Deze bon wordt vanaf maandag 1 september  verstrekt.

Ruilmarkt

Dit jaar organiseren we voor het eerst een ruilmarkt, een markt waar leerlingen en ouders schoenen/laarzen kunnen aanbieden die niet meer passen en/of niet meer gebruikt worden.

Deze ruilmarkt vindt ook plaats op maandag 1 september van 16.00 uur t/m 17.00 uur in de kantine van school.

Tot slot

Vanaf maandag 15 september is het voor leerlingen verplicht om veiligheidsschoenen en laarzen te dragen tijdens de praktijklessen waar deze verplichting voor geldt. Docenten zullen leerlingen vanaf deze datum dan ook weigeren toe te laten tot de lessen indien ze geen veiligheidsschoeisel dragen.

Met vriendelijke groet,

M.Kleefstra, M.Veenstra en M.Zijlstra

 

 

  zondag, 24 augustus 2014 (14:08) in Actueel door Robert Vartanov

De introductiedagen voor nieuwe leerlingen zijn vooral bedoeld om elkaar te leren kennen.

Zo is er gezwommen, gefietst, gewandeld, gesport en natuurlijk is  de Oldehove beklommen.

Voor alle 1ste jaars, veel succes gewenst voor de komende schooljaren!

foto

 

  maandag, 30 juni 2014 (14:06) in Actueel door Robert Vartanov

Klas / Tijd Lokalen

1.1 0815-09.00 uur
1.2 09.00-09.45 uur
1.3 09.45-10.30 uur 18,26 & 13

1.4 10.45 -11.30 uur
1.5 11.30-12.15 uur 18 & 26
1.6 10.45-11.30 uur
1.7 11.30-12.15 uur 21/22 & 27

2.1 08.15-09.00 uur
2.2 09.00-09.45 uur
2.3 09.45-10.30 uur 20, 23/24 & 27

2.4 10.45-11.30 uur
2.5 11.30-12.15 uur
2.6 11.30-12.15 uur 20,23/24 & 25

3.1 08.15-09.00 uur
3.2 09.00-09.45 uur
3.5 09.45-10.30 uur 04,05, 06

3.3 10.45 uur
3.4 11.30 uur 04,05

 

Voor Klas 2 geldt; Vergeet niet je kluissleutels in te leveren bij mw. Toering  ( anders geen rapport ! )

  vrijdag, 27 juni 2014 (13:06) in Actueel,Ouderinfo door Robert Vartanov

DINSDAG 1 JULI

Atletiekbaan Nylan

Leerjaar 3  08.15-10.30 uur

Leerjaar 2  10.30-12.45 uur

Leerjaar 1  12.45-15.00 uur

WOENSDAG 2 JULI

Leerjaar 1 & 2 sportprogramma met

eigen klas !

Leerjaar 3 voetbaltoernooi op de

sportvelden van WIARDA

(De groepsindeling & tijden kun je vinden in het boekje wat je van de LO-docent hebt gekregen)

LET OP !!

De sportdagen zijn verplicht !